İletişim

Ad: Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

(Muş Alparslan University Journal of Agriculture and Nature)

https://dergipark.org.tr/en/pub/maujan

Telefon: +90-436-2494949

Adres: Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 49250, Güzeltepe/MUŞ