Amaç ve Kapsam

Amaç

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi (MAUJAN), Ocak 2021 yılında kurulan, tarımsal üretim ve teknolojileri alanında güncel araştırma konularına odaklı, özgün ve son teknoloji araştırma ve sonuçlarını yayınlamayı amaçlayan bilim dergisidir.  Dergimizde ulusal ve uluslararası düzeylerde Tarım, Gıda, Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi alanlarında araştırmaları teşvik edebilecek, güncel konulardan elde edilmiş ve gelecekte referans olabilecek bilimsel çalışma sonuçlarının yayınlanması hedeflemektedir. Dergi öncelikli olarak Tarım, Gıda Bilimleri Teknolojileri ve Bitki Biyoteknolojisi alanlarında yapılmış olan ve daha önceden herhangi bir yerde değerlendirilmiş olmayan ve/veya yayınlanmamış özgün araştırma makalesini kabul eder ve yayınlar. Dergi araştırma makalesinin yanı sıra sınırlı sayıda davet edilmiş derleme makalesi gibi çalışma sonuçlarını da değerlendirmek üzere kabul etmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi (MAUJAN), hakemli, açık erişim bir dergi olup, yılda 2 sayı (Mart-Eylül ayları) olarak yayınlanmaktadır. Hazırlanmış olan çalışmaları Türkçe ya da İngilizce olarak kabul etmektedir. Dergi on-line olarak yayınlanmakta ve makale metinlerine erişim serbesttir.

Kapsam

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi (MAUJAN), öncelikli olarak bölgesel veya küresel bağlamda Tarımsal Üretim ve Teknolojileri temel disiplinine dayanan; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni bilim alanlarında yapılmış yüksek kaliteli, özgün ve yenilikçi bilgilerin irdelendiği araştırma makalelerinin yanı sıra sınırlı sayıda davet edilmiş derleme makalesi, kısa araştırma notu/teknik not, vaka takdimi gibi yayın kategorilerinden de başvuruları kabul eden ve yayınlanmasını sağlayan açık erişimli bir araştırma dergisidir