Yayın İlkeleri

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi tarımsal üretim ve teknolojileri adına ulusal-uluslararası düzeyde yapılan özgün ve yüksek nitelikli çalışmaları akademik etik ve bilimsellik yaklaşımlarına uygun bir şekilde ele alarak, bu alandaki yöntemlerin ve uygulamaların gelişmesine katkı sunmak, bu noktada literatürü zenginleştirmek amacıyla yayımlanmaktadır.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi içeriği alanında uzman hakemler tarafından incelenmiş, mühendislik bilimlerine ait özgün ve nitelikli çalışmaları desteklemekte, ilgili çalışmaları akademi camiasının ve kamuoyunun istifadesine sunma amacını taşımaktadır.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi’ne gönderilen akademik çalışmalar, çalışmanın yapıldığı alanla ilgili bir bilimsel boşluğu dolduracak nitelikte, yazara özgün olmakla birlikte literatürde yayımlanan benzer çalışmaları da değerlendiren ve ileriye taşımaya yönelik görüşleri ortaya koyabilen içerikte olmalıdır.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’ dir.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, etik kurallar çerçevesinde daha önce hiçbir akademik platformda yayımlanmamış ve/veya yayımlanmak üzerine gönderilmemiş ve sunulmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantı, seminer, sempozyum ya da konferansta sunulan çalışmalar yukarıdaki şartları taşımak şartıyla dergimize gönderilebilir.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Şubat ve Eylül olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi’nde yayımlanan akademik çalışmalarda bilimsel ve hukuki sorumluluk çalışmanın yazarlarına aittir.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi’nde yer alan çalışmalardaki görüş ve düşünceler, çalışmanın yazarlarına ait olup derginin ve bağlı olduğu kurumların görüşünü yansıtmaz.