Contact

Name: Muş Alparslan Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

(Muş Alparslan University Journal of Agriculture and Nature)

https://dergipark.org.tr/en/pub/maujan

Phone: +90-436-2494949

Address: Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 49250, Güzeltepe/MUŞ