Evaluation Criteria

Gönderilen çalışmalar, öncelikle Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye alınır ve dergi ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Derginin amaç ve kapsamı dışında kaldığı düşünülen ve bilimsel bir yazı olması noktasında eksiklik barındıran çalışmalar, hakemlik süreci başlatılmaksızın geri çevrilir veya ilgili eksiklerin tamamlanması talep edilir. İlgili şartlara uyması durumunda makalenin değerlendirilmesi akademik tarafsızlık ve kalite ölçütlerine göre süreç başlatılır.

Dergi kurallarına uygun olarak gönderilen bir akademik çalışma öncelikle intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi iThenticate veya Turnitin uygulaması ile gerçekleştirilir. İlgili denetim sonucunda intihal oranının %20’ in altında kalması beklenmektedir. Bu koşul sağlandığında çalışma, alanında uzman iki hakeme gönderilir. Dergimizde sürecin her aşaması için hakem ve yazar isimlerinin gizliliğinin sağlandığı çift-kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakem raporları bu sistem kapsamında beş yıl saklanmaktadır. İki hakemin birbirlerine zıt karar vermeleri durumunda çalışma üçüncü bir hakeme yönlendirilir, buna imkan olmadığı durumlarda ise Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek sonucu belirleyebilir.

Gönderilen akademik makalelerde çalışma sahipleri, hakem ve yayın kurulunun çalışmalarıyla ilgili yapıcı eleştiri, öneri ve yönlendirmelerini dikkate alırlar. Yazarlar, değerlendirme sonuçlarına gerekçeleriyle birlikte itiraz etme haklarına sahiptirler. Bir çalışmayı değerlendirecek hakem, çalışma sahibinin akademik unvanına eşit veya daha üst derecede bir unvana sahip olmalıdır.

Hakem değerlendirme süreci bazı gerekçelerden ötürü uzayabilir. Koşulların olumlu olması durumunda editör ön değerlendirme süreci bir hafta, hakem değerlendirme süreci 8 hafta olarak planlanmıştır. Hakemlerin zamanında dönüş yapmaması veya başka bir sorun olması durumunda, iletişim kanallarının kullanımı ya da yeniden hakem atama sürecinden dolayı değerlendirme süreci uzayabilmektedir.

Yazar(lar), derginin ilkelerini ve değerlendirme koşullarını kabul etmiş sayılır.

Kabul alan makalelerin telif hakları Muş Alparslan Üniversitesi’ ne devredilmiş sayılır.